Algemene Informatie

Werkwijze

Na een kennismakingsgesprek besteden we een aantal sessies aan het onderzoeken van uw problematiek en uw voorgeschiedenis waarbij gekeken wordt of een individuele psychotherapie zinvol kan zijn en kan aansluiten op uw wensen en mogelijkheden.
Dit kan ook betekenen dat ik u doorverwijs of een andere therapie voorleg. Daarna wordt er in overleg een behandelovereenkomst opgesteld.

Vertrouwelijkheid

Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk en valt onder mijn geheimhouding.
Er wordt geen mededeling aan een derde gedaan zonder uw toestemming.

Het kwaliteitsstatuut is ter inzage op de praktijk aanwezig.

Taal

Het is ook mogelijk om psychotherapie in het Frans te volgen.

Opening

De praktijk is op maandag gesloten. Afspraken buiten kantooruren zijn mogelijk.

Meenemen bij het eerste gesprek

  • De verwijzing van uw huisarts (zie waar uw verwijsbrief aan moet voldoen onder verwijzers)
  • Een identiteitsdocument

Afzeggen

Aangezien ik een vast uur voor u reserveer, vind ik het plezierig als u zich bij verhindering tijdig afmeldt. Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren op één van mijn werkdagen (dinsdag, woensdag donderdag of vrijdag) afgezegd worden. Als u binnen 24 uur afzegt, ben ik gerechtigd een bedrag van €75,00 in rekening te brengen.

Geschillen en klachten

Als u een klacht over mij of de behandeling hebt, zou ik het op prijs stellen dat u het in eerste instantie met mij bespreekt. Als we er niet uitkomen, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP of tot de Geschillencommissie gevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Voor verdere informatie en adressen zie Folder LVVP. Of https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/.

 

“Wanneer we niet meer in staat zijn een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd onszelf te veranderen”

Viktor Frankl

Wachtlijst

Er is een definitieve aanmeldingstop voor mijn praktijk zowel voor behandeling als voor leertherapie. Voor supervisie is er  vanaf januari 2024 ruimte.

Zie nuttige links op de contactpagina.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

 

Lidmaatschappen

lvvp-gevisiteerd

BIG nummer GZ psychologe 79045274825
BIG nummer Psychotherapeute 99045274816