Financiën

Algemeen

Sinds 2008 valt psychotherapie onder het basisverzekeringspakket en wordt in principe vergoed. Voorwaarde is dat uw psychotherapeut BIG-geregistreerd is. Het eigen risico in 2022 blijft €385. Dit betekent dat de zorgverzekeraar de eerste drie of vier gesprekken bij u in rekening brengt. Pas daarna wordt de behandeling geheel vergoed.

Vanaf 2014 wordt de psychologische hulp in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) gesplitst in:

  • Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ) en
  • Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ of S-GGZ)

Voor beide is een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.
De verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Per 1 januari 2022 is de facturering Zorg Prestatie Model van start gegaan. Dit betekent dat de duur van een consult het tarief bepaalt. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Contract met Zorgverzekeraars in 2022. 

DSW (7029), Stad Holland (7037), In Twente (3344)
A.S.R. basis Ziektekostenverzekeringen (0403): Avitae (3328), Ditzo (3336), A.S.R. zorg (9018), Caresco (8960), One Underwriting Health BV (8973)
Zilveren Kruis (3311), Interpolis (3313), Achmea (3329), FTBO (3351), De Friesland (3358), ProLife Zorgverzekeringen (9086), One Underwriting BV (8971)
OWM, Zorg en Zekerheid (7085)

Geen contract met Ohra, CZ, Caresq ,ONVZ, PNO Zorg, VvAA en VGZ.

Contract met Zorgverzekeraars in 2023

DSW (7029), Stad Holland (7037), In Twente (3344)
Zilveren Kruis (3311), Interpolis (3313), Achmea (3329), FTBO (3351), De Friesland (3358), ProLife Zorgverzekeringen (9086), One Underwriting BV (8971)
OWM, Zorg en Zekerheid (7085).

Geen contract in 2023 met Ohra, CZ, Caresq ,ONVZ (3343) VvAA, Jaaah, PNO Zorg, ENO (3347) Label Salland Zorgverzekeringen, HollanZorg, Zorg direct en VGZ, A.S.R. basis Ziektekostenverzekeringen (0403): Avitae (3328), Ditzo (3336), A.S.R. zorg (9018), Caresco (8960), One Underwriting Health BV (8973).

Het kan zijn dat uw probleem niet onder verzekerde zorg valt. In dat geval hanteer ik een inkomstenafhankelijk tarief (met maximum van 90% van het NZa-tarief).

Klik hier voor de NZa-tarieven psychotherapeut en voor de NZa-tarieven gezondheidspsycholoog.

Zelfbetalers

Voor zelfbetalers is mijn tarief afhankelijk van uw inkomsten (met een maximum van €110,00 per 45 minuten in 2022).

 

Natura en restitutiepolissen

Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar de geleverde zorg aan een gecontracteerde zorgaanbieder. U hoeft niets te betalen behalve uw eigen risico.

Als u bij een zorgverlener komt die niet gecontracteerd is door uw zorgverzekeraar wordt een deel van de behandeling vergoed (vaak tussen 60-75%), de rest dient u dan zelf te betalen.
Bij een restitutiepolis kunt u uw zorgaanbieder kiezen terwijl de hele behandeling grotendeels vergoed wordt. (kijk nogmaals voor de zekerheid naar uw polisvoorwaarden).

Zie uitgebreide informatie over psychotherapie: LVVP.