Financiën

Algemeen

Sinds 2008 valt psychotherapie onder het basisverzekeringspakket en wordt in principe vergoed. Voorwaarde is dat uw psychotherapeut BIG-geregistreerd is. Het eigen risico in 2021 blijft €385. Dit betekent dat de zorgverzekeraar de eerste drie of vier gesprekken bij u in rekening brengt. Pas daarna wordt de behandeling geheel vergoed.

Vanaf 2014 wordt de psychologische hulp in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) gesplitst in:

  • Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ) en
  • Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ of S-GGZ)

Voor beide is een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.
De verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Contract met Zorgverzekeraars in 2021

DSW U.A. (7029): Stad Holland (7037), In Twente (3344)
ONVZ, PNO Zorg, VvAA (3343)
OWM, Zorg en Zekerheid (7085)
Zilveren Kruis (3311): Interpolis (3313), Avero Achmea (3329), FTBO (3351), DFZ

Contract met Zorgverzekeraars in 2020

DSW (7029): Stad Holland (7037), In Twente (3344)
A.S.R. (0403): De Amerfoortse (9018), Ditzo (3336), Avitae (3328)
VRZ: ONVZ, PNO, VvAA (3343)
ENO, Salland, Hollandzorg, Zorgdirect (3347)
OWM, Zorg en Zekerheid (7085)
Zilveren Kruis (3311; 8971): Interpolis (3313), Achmea (3329), FTBO (3351), De Friesland (3858)

Het nummer tussen haakjes is het UZOVI nummer van uw zorgverzekeraar (staat op uw verzekeringspasje).

Als u een verwijzing van de huisarts voor ‘Gespecialiseerde GGZ’ en een restitutiepolis hebt, wordt uw behandeling in deze praktijk meestal volledig door uw zorgverzekeraar vergoed.
Raadzaam is de voorwaarden van uw polis bij uw zorgverzekeraar na te gaan. Bij sommige zorgverzekeraars dient u zelf voor aanvang van de behandeling toestemming voor langdurige inzichtgevende psychotherapie aan te vragen. U hebt ieder jaar in december de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen.

Het kan zijn dat uw probleem niet onder verzekerde zorg valt. In dat geval hanteer ik een inkomstenafhankelijk tarief (met maximum van 90% van het NZa-tarief).

Zelfbetalers
Tarief is afhankelijk van uw inkomsten (met een maximum van €96,00 per sessie)

Natura en restitutiepolissen

Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar de geleverde zorg aan een gecontracteerde zorgaanbieder.

Als u bij een zorgverlener komt die niet gecontracteerd is door uw zorgverzekeraar wordt een deel van de behandeling vergoed (vaak tussen 60-75%), de rest dient u dan zelf te betalen.
Bij een restitutiepolis kunt u uw zorgaanbieder kiezen terwijl de hele behandeling grotendeels vergoed wordt. (kijk nogmaals voor de zekerheid naar uw polisvoorwaarden).

Zie uitgebreide informatie over psychotherapie: LVVP en Zorg voor Kwaliteit.