Algemene Informatie

Werkwijze

Na een kennismakingsgesprek spreek ik 2 à 3 intakegesprekken met u af waarin naast een verdere kennismaking gekeken wordt of een individuele psychotherapie zinvol kan zijn, om uw wensen te onderzoeken en af te stemmen op de mogelijkheden.
Dit kan ook betekenen dat ik u doorverwijs of een andere therapie voorleg. Daarna wordt er in overleg een behandelovereenkomst opgesteld.

Vertrouwelijkheid

Alles wat u met mij bespreekt is vertrouwelijk en valt onder mijn geheimhouding.
Er wordt geen mededeling aan een derde gedaan zonder uw toestemming.

Per 1 januari 2017 is het verplicht gesteld om geanonimiseerde ROM-data (klachten en kwaliteit metingen) aan de Stichting Benchmark GGZ aan te leveren.

Het kwaliteitsstatuut is ter inzage op de praktijk aanwezig .

Taal

Het is ook mogelijk om psychotherapie in het Frans te volgen.

Opening

De praktijk is op woensdag gesloten. Afspraken buiten kantooruren zijn mogelijk

Meenemen bij het eerste gesprek

  • De verwijzing van uw huisarts (zie waar uw verwijsbrief aan moet voldoen onder verwijzers)
  • Een identiteitsdocument

Afzeggen

Bent u verhinderd zou ik het prettig vinden als u tijdig afzegt. Bij een afzegging minder dan 24 uur van te voren ben ik gerechtigd u €75 in rekening te brengen tenzij het om buitengewone overmacht gaat.

“Wanneer we niet meer in staat zijn een situatie te veranderen, worden we uitgedaagd onszelf te veranderen”

Viktor Frankl

Wachtlijst

Voor psychotherapie, leertherapie en supervisie is er op dit moment een cliëntenstop (bijgewerkt op 10-10-19). Ik hanteer slechts een aanmeldingswachttijd.

Zie nuttige links op de contactpagina.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

 

Lidmaatschappen

lvvp-gevisiteerd

BIG nummer GZ psychologe 79045274825
BIG nummer Psychotherapeute 99045274816